Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Catalunya’ Category

 

205dc5ad-3a39-4f05-9d88-627b184a6a77

Read Full Post »

En el context de les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d’Emergència 1, i d’acord amb la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en la que s’estableix el tancament de tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, s’adopten mesures organitzatives en aplicació de la Resolució.

Aquesta Instrucció s’adequa a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Aquesta Instrucció s’emet com a complementària a la Instrucció 2/2020, d’11 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

A l’empara de les competències que té atribuïdes la Secretaria General del Departament d’Educació, aprovo aquesta Instrucció.

1. Àmbit d’aplicació

Aquesta instrucció és aplicable al personal docent, al personal d’atenció educativa, al personal d’administració i serveis, al personal tècnic i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al departament d’Educació i als seus organismes autònoms, consorcis, fundacions i entitats de dret públic.

Igualment, es recomana que les mesures que conté aquesta Instrucció siguin adoptades a tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya de titularitat municipal o privada.

2. Mesures organitzatives

2.1 Tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya

S’estableix el tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament.

Igualment, se suspenen els serveis de transport i de menjador escolar.

Excepcionalment, els centres d’educació especial podran romandre oberts quan així ho recomani l’administració competent, juntament amb el departament competent en matèria de salut degut a les atencions especials que l’alumnat d’aquests centres requereix. En aquest cas, cada centre adoptarà les mesures organitzatives necessàries per garantir la viabilitat del servei.

2.2 Disponibilitat del personal que presta serveis en centres i serveis educatius

El personal que hi presta serveis no assistirà als centres i serveis educatius mentre es trobi en vigor aquesta mesura excepcional.

Aquest personal ha de romandre disponible dins la seva jornada laboral habitual.

Els equips directius dels centres i serveis educatius han de tenir oberts canals de comunicació amb els serveis del Departament d’Educació, el personal i les famílies dels centres, evitant aquells de tipus presencial.

2.3 Formació

Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions.

Com alternativa a la formació presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant l’ús de les tecnologies digitals. El personal s’abstindrà d’assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al paràgraf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya.

El Departament d’Educació en aquest context excepcional posa a disposició del professorat un paquet de mesures extraordinàries orientades a proporcionar recursos metodològics i de formació mitjançant l’ús de les tecnologies digitals.

2.4 Procediment de preinscripció escolar

En relació amb el procediment de preinscripció escolar s’establiran els mecanismes necessaris per facilitar el lliurament de la documentació per als casos en què no es pugui fer aquest tràmit telemàticament.

2.5 Realització de proves diverses als centres

Se suspenen totes les proves que s’han de realitzar en els centres educatius, incloses les d’obtenció de títols i d’accés a altres ensenyaments.

2.6 Estades a les empreses de l’alumnat d’ensenyaments professionalitzadors

Se suspenen les estades a les empreses de l’alumnat que realitza Formació en Centres de Treball. El departament d’Educació establirà les mesures que corresponguin per aquells estudiants que no puguin posposar i finalitzar l’estada completament abans de la junta d’avaluació de final del curs.

Les estades en empreses en modalitat de Formació Professional Dual queden subjectes a les instruccions que determinin les empreses on es realitzen aquestes estades o l’autoritat laboral competent.

2.7 Atenció al públic en dependències administratives del Departament d’Educació

En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció no presencial.

En els serveis d’atenció al públic presencials s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries. S’evitarà concentrar un nombre elevat de persones en sales de dimensions reduïdes, controlant o regulant-ne l’accés.

3. Vigència

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària i de funció pública.

Queda sense efecte qualsevol instrucció o ordre de servei que s’oposi o contradigui el que estableix aquesta Instrucció.

Read Full Post »

 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. 

Read Full Post »

Dimarts, 10 de març de 2020

En relació al coronavirus, el Departament d’Educació fa saber als centres educatius noves mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la seva contenció:

 

  • El Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

 

  • En relació amb el punt anterior, el Departament no participarà a la propera edició del Saló de l’Ensenyament, prevista entre 18 i el 22 de març. En aquest sentit, insta a les direccions dels centres educatius que anul·lin les visites d’alumnat i professorat al Saló que tinguin organitzades.

 

  • Com es va comunicar el passat 6 de març, les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que estan cursant formació professional queden suspeses per tal de facilitar al màxim l’activitat assistencial del personal d’aquests centres. Aquesta suspensió afecta també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, els programes d’aprenentatge i servei o de voluntariat.

 

  • Se suspèn l’activitat docent que s’ofereix als centres hospitalaris per a infants amb ingressos perllongats, el que es coneix com a les aules hospitalàries, amb la finalitat de reduir al màxim l’entrada de persones forànies als hospitals i hospitals de dia.

 

  • Es mantenen les portes obertes que s’estan duent a terme aquests dies, però es recomana als centres que es reforcin les mesures de prevenció, com ara evitar aglomeracions de persones en espais reduïts i situar les indicacions de prevenció de contagi ben visibles als centres.

 

  • Els Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona dotaran de personal substitut als centres davant de qualsevol incidència que s’hagi comunicat per part del Departament de Salut.

 

  • Donada la importància de l’acció educativa en relació a les mesures de protecció, s’insta els centres a formar els alumnes en les mesures recomanades pel Departament de Salut.

 

  • Es recorda que davant de possibles casos, els centres han de posar-se en contacte amb el 061 Salut Respon també amb les direccions dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Des d’aquests òrgans territorials, de la mà del Departament de Salut, es farà seguiment dels casos i de les consultes.

 

 

 

Es recorda que el Departament de Salut ha elaborat tot de materials que estan disponibles al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Read Full Post »

7afbfad5-819a-4d52-9ee3-baa0dbbcfac4.jpg

(fotografia de Santi Iglesias)

Mai havia vist tanta gent en una manifestació a Lleida. El que més m’ha impressionat és que era totalment intergeneracional i que la gent ja ha desconnectat d’aquest Estat espanyol.

Read Full Post »

La sentència del Tribunal Suprem és profundament injusta, a partir d’ara a Espanya hi ha drets “constitucionals” com la llibertat d’expressió i de manifestació que els òrgans judicials ja no protegeixen; i, a més, aquesta sentència no contribueix a solucionar el problema polític.

Avui és un dia molt trist per a les persones que estan injustament privades de llibertat, per a les seves famílies, i també per a tota la ciutadania que vol exercir els seus drets fonamentals.

Van judicialitzar la política, van pegar les persones, les van empresonar, han prohibit colors i paraules i ara condemnen persones per les seves idees. Com volen que milions de ciutadans se sentin còmodes i contents en aquest Estat que no protegeix els seus drets més fonamentals?

Els més grans recordareu el lema  LLIBERTAT, AMNISTIA I ESTATUT D’AUTONOMIA, 40 anys més tard el mateix

EG249ulWwAQJOP-

72806071_2268939706714486_7067847406917779456_n.jpg

 

Read Full Post »

EEHlAULVAAEXtyK.jpg

IMG_0044.jpg

IMG_0046.jpg

 

IMG_0057.jpg

IMG_0053.jpg

 

 

Read Full Post »

69895389_1547615752047088_3561164810559160320_n

 

Read Full Post »

S’ha publicat al BOE del 9 d’agost de 2019 l’Anuncio de notificación de 6 de agosto de 2019 en procedimiento Listado de españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, podeu consultar el llistat en aquest enllaç

_boefallecidosenloscamposdeconcentracindemauthausenygusen_28c4f201

Un d’ells era el germà del meu avi, Marcel.lí Cervelló. Aquest fet -tot i que arriba molt tard-  és un pas necessari en una política de reconeixement a les víctimes del nazisme i el franquisme, però no és suficient, cal buscar tots els morts de la Guerra Civil i de la Dictadura i reconèixer el seu paper en la lluita per la democràcia. També cal fer moltes altres coses com restituir propietats i diner incautat a les persones que es van trobar en la zona republicana.

Read Full Post »

67063753_2127528124025531_5463267832953307136_n.jpg

18, 19 i 20 de juliol i els dies següents, la història de Lleida.

La regidora Sandra Castro presenta l’activitat.

D_04hMpWkAA_QgZ.jpg

D_04hMvXsAAT4Fu.jpg

D_04hMeWkAAKBd1.jpg

Dijous, 18 de juliol, l’Ajuntament de Lleida va organitzar una ruta guiada en el marc del projecte Itineraris per a la recuperació de la Memòria Democràtica de Lleida. La temàtica d’aquest itinerari és el cop d’estat del 18 de juliol de 1936 contra la República i les seves conseqüències a la ciutat de Lleida, conduïda per l’historiador Jaume Barrull Pelegrí, especialista en la Lleida republicana, que ho va fer molt bé.

Tot i la calor va ser un èxit, tant pel format, el contingut com l’acceptació per part de moltes persones. I al final, per acabar, una degustació gratuïta de cervesa artesana i coca de recapte. Un èxit, felicitats a la Paeria.

Read Full Post »

Older Posts »