Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Guindàvols’ Category

En el context de les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d’Emergència 1, i d’acord amb la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en la que s’estableix el tancament de tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, s’adopten mesures organitzatives en aplicació de la Resolució.

Aquesta Instrucció s’adequa a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Aquesta Instrucció s’emet com a complementària a la Instrucció 2/2020, d’11 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

A l’empara de les competències que té atribuïdes la Secretaria General del Departament d’Educació, aprovo aquesta Instrucció.

1. Àmbit d’aplicació

Aquesta instrucció és aplicable al personal docent, al personal d’atenció educativa, al personal d’administració i serveis, al personal tècnic i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al departament d’Educació i als seus organismes autònoms, consorcis, fundacions i entitats de dret públic.

Igualment, es recomana que les mesures que conté aquesta Instrucció siguin adoptades a tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya de titularitat municipal o privada.

2. Mesures organitzatives

2.1 Tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya

S’estableix el tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament.

Igualment, se suspenen els serveis de transport i de menjador escolar.

Excepcionalment, els centres d’educació especial podran romandre oberts quan així ho recomani l’administració competent, juntament amb el departament competent en matèria de salut degut a les atencions especials que l’alumnat d’aquests centres requereix. En aquest cas, cada centre adoptarà les mesures organitzatives necessàries per garantir la viabilitat del servei.

2.2 Disponibilitat del personal que presta serveis en centres i serveis educatius

El personal que hi presta serveis no assistirà als centres i serveis educatius mentre es trobi en vigor aquesta mesura excepcional.

Aquest personal ha de romandre disponible dins la seva jornada laboral habitual.

Els equips directius dels centres i serveis educatius han de tenir oberts canals de comunicació amb els serveis del Departament d’Educació, el personal i les famílies dels centres, evitant aquells de tipus presencial.

2.3 Formació

Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions.

Com alternativa a la formació presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant l’ús de les tecnologies digitals. El personal s’abstindrà d’assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al paràgraf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya.

El Departament d’Educació en aquest context excepcional posa a disposició del professorat un paquet de mesures extraordinàries orientades a proporcionar recursos metodològics i de formació mitjançant l’ús de les tecnologies digitals.

2.4 Procediment de preinscripció escolar

En relació amb el procediment de preinscripció escolar s’establiran els mecanismes necessaris per facilitar el lliurament de la documentació per als casos en què no es pugui fer aquest tràmit telemàticament.

2.5 Realització de proves diverses als centres

Se suspenen totes les proves que s’han de realitzar en els centres educatius, incloses les d’obtenció de títols i d’accés a altres ensenyaments.

2.6 Estades a les empreses de l’alumnat d’ensenyaments professionalitzadors

Se suspenen les estades a les empreses de l’alumnat que realitza Formació en Centres de Treball. El departament d’Educació establirà les mesures que corresponguin per aquells estudiants que no puguin posposar i finalitzar l’estada completament abans de la junta d’avaluació de final del curs.

Les estades en empreses en modalitat de Formació Professional Dual queden subjectes a les instruccions que determinin les empreses on es realitzen aquestes estades o l’autoritat laboral competent.

2.7 Atenció al públic en dependències administratives del Departament d’Educació

En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció no presencial.

En els serveis d’atenció al públic presencials s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries. S’evitarà concentrar un nombre elevat de persones en sales de dimensions reduïdes, controlant o regulant-ne l’accés.

3. Vigència

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària i de funció pública.

Queda sense efecte qualsevol instrucció o ordre de servei que s’oposi o contradigui el que estableix aquesta Instrucció.

Read Full Post »

 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. 

Read Full Post »

Aquest matí a l’Institut Guindàvols hem realitzat una sèrie d’actes per commemorar el dia internacional de les dones des d’una perspectiva educativa, projeccions de pel.lícules. tallers i concursos.

89750475_10222294983942249_6417851420027912192_n

89637604_10222294985062277_4664114843123449856_n

La jornada ha finalitzat amb la lectura d’un manifest al pati

e0eb28bd-14fa-4bb2-895b-e79b0aa0a7b7

Moltes gràcies a tothom per la vostra participació.

 

Read Full Post »

Avui divendres 28 de febrer s’han realitzar les visites a dos centres de recerca de Barcelona (PRBB i ICM)

La primera visita és al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona – PRBB.  Aquesta visita inclou una presentació general del centre, la visita general de l’edifici, una xerrada/presentació a càrrec de Tomàs Marqués (ICREA Research Professor. Comparative Genomics Lab. Institut Biologia Evolutiva, IBE (CESIC-UPF) titulada “Parents de ximpancé i cosins de Neandertal” i visites als serveis de Genòmica (UPF) i Proteòmica (UPF-CRG).

La visita de la tarda ha estat a l’Institut de Ciències del Mar – ICM.  Aquesta visita inclou la benvinguda al centre, una presentació de la recerca multidisciplinar que s’hi fa i la visita a diferents serveis, instal·lacions i laboratoris.

Al vespres, a la seu de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans), Casa de Convalescència s’ha realiutzat l’acte de cloenda de l’Olimpíada.

IMG_1898

Read Full Post »

 

RNJC4025-1024x576

L’equip Minerva, format per Núria Capdevila, Neus Garcia i Andrea Guerrero, alumnes de llatí de 4ESO de l’Institut Guindàvols de Lleida, es van classificar per a la final del Concurs Odissea 2020 de cultura clàssica Odissea i han aconseguit la segona millor puntuació de tota Catalunya, juntament amb altres 2 equips, de Gelida i Sant Boi de Llobregat.

IMG_5540-1024x768

Enhorabona campiones! I enhorabona també a la seva professora, Teresa Quintillà.

En l’edició d’enguany d’aquest concurs han participat 1462 alumnes de 83 instituts de secundària i batxillerat de tota Catalunya.

 

Read Full Post »

D-nDDE8XkAUjUqp

Aquests dies hem sabut que tres estudiants de l’Institut Guindàvols han obtingut tres premis de Recerca Jove per fomentar l’esperit científic entre el jovent (PRJ) en l’edició 2019. Es tracta de Clàudia Pubill Quintillà amb el treball  Amb la mort als talons. Crònica d’una fugida i dues guerres,  Quim Navarro Bener amb  Estudi experimental de minimització de pèrdues energètiques en materials de construcció i en solucions constructives, i Ester Gil Navarro amb  Estudi aereodinàmic del vol de les sàmares,  que a més és Premi Persones Sàvies Narcís Monturiol. Moltes felicitats Clàudia, Quim i Ester, així com al vostre professorat tutor i a les vostres famílies. Que en una convocatòria tres estudiants d’un centre petit, com el nostre, obtinguin premis és una excel.lent notícia que ens indica el bon fer del professorat.

Read Full Post »

 

Imatge_cat_45407

Aquest matí, a l’Institut Guindàvols, hem presentat el vídeo guanyador de la primera edició del concurs Posa’t en ON!. És una iniciativa de creació de vídeo càpsules dins el projecte educatiu per al bon ús de les pantalles, que aviat convocarà nova edició.

Els mateixes alumnes protagonistes han explicat als seus companys i companyes de 2n d’ESO l’experiència del procés creatiu i què els ha aportat en l’àmbit personal una altra manera d’utilitzar els dispositius mòbils.

76cdaf91-d330-4d57-896c-af70ddf9b952

Els guanyadors han estat 4 alumnes amb “Tria bé”, que té com a temàtica el temps que estan els i les joves pendents dels dispositius mòbils i que estant sempre connectats, de vegades, es perden coses (compartir temps amb els amics, fer activitats, etc.). A partir d’un storyboard es va fer el disseny de la vídeo càpsula, amb l’ajuda dels professionals de Cactusoup en el procés creatiu. Els/les joves hi van participar directament com un aprenentatge de d’altres usos que es pot realitzar a través dels dispositius mòbils.

Aquesta vídeo càpsula s’incorporarà al projecte educatiu Posa’t en on, com un element més per treballar amb els i les joves els usos dels dispositius. L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Polítiques per als Drets Socials, va iniciar el projecte el 2018 per facilitar un bon ús dels dispositius mòbils entre els nois i noies de la ciutat. L’eina innovadora s’adreça a professorat i educadors/es que treballen amb adolescents per promoure uns bons hàbits en relació a l’ús dels dispositius mòbils.

Posa’t en on!

El projecte Posa’t en ON! està adreçat a joves de 12 i 13 anys (1r i2n d’ESO) i als seus educadors/es perquè el puguin utilitzar a l’aula però també està pensant per utilitzar-lo en espais d’educació no formal i, fins i tot, a les pròpies llars. El material dissenyat consta de 4 vídeo-càpsules que plantegen diverses situacions de conflicte envers els usos de les pantalles. A través de la visualització d’aquestes càpsules, i d’una guia didàctica amb la proposta d’activitats educatives per fer en grup, es pretén generar debat i reflexions entorn a diversos temes que es proposen i sobre la utilització que es fa d’aquests dispositius. Es busca la motivació dels/les joves per parlar-ne, generar un pensament crític entorn als usos que en fan i promoure el bon ús educatiu, creatiu i responsable de les tecnologies com a part del seu desenvolupament personal.

 

Read Full Post »

El cap de setmana, quatre estudiants de l’Institut Guindàvols van participar en la fase territorial de l’Olimpíada de Biologia a Lleida,

6d6fe9b4-71a4-43bf-b472-6eb326dabb86

un d’ells, en Daniel Estrada, va quedar entre els 20 millors de Catalunya

0d6d29c5-3046-4fa4-8aa1-578518493840

i dimecres va participar en la final a la Facultat de Biologia de Barcelona, tota una experiència. Enhorabona i un reconeixement al seu professorat.

Read Full Post »

 

foto-portada-Jornada-de-recerca-2020

Dijous 6 de febrer l’alumnat de 1r BATX  de l’Institut Guindàvols va participar a  III Jornada de Recerca Guindàvols, durant la qual va tenir l’oportunitat d’assistir a les exposicions d’alguns treballs de recerca que companys i companyes seves de 2n de Batxillerat han realitzat aquest curs, a fi de conèixer de primera mà i amb exemples concrets com es fa una recerca en diferents àmbits temàtics.

Els treballs exposats van ser:

Benali Bouiekhf, Soraya: Moda viral. La psicologia rere les tendències (tutora: Laia Toro)

Castro Castillo, Sergi: Estudi i disseny d’un encenedor amb flama de colors (tutor: Carles Miró)

Delgado González, Karina: Abandono y protección animal (tutora: Glòria Garcia)

Estrada Ramírez, Daniel: Les vaques no beuen llet (tutora: Mercè del Barrio)

Gaspa Pousibert, Anabel: Jo jugo, tu jugues, ell o ella juga. A què juguem? (tutora: Teresa Quintillà)

Ghitoaica , Petronela: Estudi de la resistència als antibiòtics per part de diferents bacteris (tutora: Esther Barragán)

Haro Escoi, Joan: El maquis, un somni d’alliberació (tutor: Jesús Castillo)

Juanpere Colomina, Emma: Pectus excavatum en primera persona. Estudi del trastorn de la paret toràcica (tutora: Mercè del Barrio)

Pérez Miyar, Karla: The Lord of the Rings: from the Book to the Sreen (tutora: Rosa M. Borrell)

Pop , Miruna Alexandra: Conversations: A Walk Through History (tutora: Rosa M. Borrell)

Rider Rosanes, Isolda-Laura: Retrat d’un procés judicial (tutora: Teresa Closa)

Serés Béjar, Sara: Estudi d’una casa bioclimàtica (tutor: Juanjo González)

Molt bona feina de l’alumnat, del professorat tutor i de la coordinació de TdR

HARO1

Read Full Post »

Per tercer any consecutiu, el dijous 30 de gener al Teatre de l’Escorxador de Lleida es va realitzar la commemoració escolar del Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust.

L’acte l’organitza el Grup de Treball DEMD-Lleida “Exili, Deportació, Holocaust”, format per professors i professores de secundària de diversos centres educatius del Segrià, i que té com a objectiu principal aprofundir en el coneixement d’aquesta temàtica entre l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Així mateix, el grup té el suport tècnic i logístic del Servei Educatiu del Segrià i del Memorial Democràtic

L’alumnat dels instituts d’Almenar, la Caparrella, Guindàvols, Josep Lladonosa i Torre Vicens participaran en aquest acte, que enguany es centra en la deportació femenina als camps de concentració, especialment les deportades de les terres de Ponent. Cal recordar que l’any passat van morir Neus Català i Conxita Grangé, supervivents del camp de concentració de Ravensbrück que van dedicar la resta de la seva vida a lluitar per la memòria dels deportats als camps nazis.

db5c9e3e-7d66-47ba-a4da-54bf24f1b87f

L’acte va comptar amb la presència i participació de Carme Martí, autora de la novel·la “Un cel de plom” sobre la deportació de Neus Català, i de Carme Rei-Granger, neboda de la deportada Conxita Grangé. A més a més, hi va haver actuacions de la coral de l’INS Josep Lladonosa i del grup de teatre de l’INS Guindàvols, que va representar l’obra “El cinturó d’Hipòlita” de creació pròpia. Una gan tasca, enhorabona.

 

OEON4017

IMG_1557

A l’acte també hi va participar l’alumnat que el maig de 2019 va assistir als actes de commemoració del 74è aniversari de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen, viatge que forma part del conveni signat per la Paeria i l’Amical de Mauthausen, i que compta amb la participació dels centres del DEMD-Lleida així com dels ajuntaments d’Alfarràs i Almenar.

El Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust es celebra cada 27 de gener, ja que fou el 27 de gener de 1945 quan les tropes soviètiques, en el marc de la Segona Guerra Mundial, alliberaven el camp de concentració d’Auschwitz i donaven a conèixer al món l’existència dels camps d’extermini nazis i la barbaritat de l’Holocaust. Enguany es commemora el 75 aniversari de l’alliberament dels camps

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »